Vegetarisk kost mindsker risikoen for hjerte-kar-sygdomme

En ny meta-analyse af 20 randomiserede kontrollerede forsøg med vegetarisk kost, der omfattede 1878 voksne med høj risiko for hjerte-kar-sygdomme, viser, at en vegetarisk kost i 6 måneder eller længere giver signifikante forbedringer i nøglerisikofaktorer, herunder kolesterol, glykæmisk kontrol og kropsvægt.

Kilde: Wang T, Kroeger CM, Cassidy S, et al. Vegetarian Dietary Patterns and Cardiometabolic Risk in People With or at High Risk of Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2023;6(7):e2325658. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.25658